* רישום דומיין בחינם מתיחס לסיומות הבאות בלבד: .my.id